Heddlu Dyfed-Powys

Yn 2023–25, fe wnaethom arolygu pa mor dda y gwnaeth Heddlu Dyfed-Powys berfformio mewn amryw o feysydd plismona.

Yna graddiwyd y rhan fwyaf o’r meysydd hyn yneithriadol, yn dda, yn ddigonol, angen gwelliant neu’n annigonol.

Darllenwch ein hasesiad diweddaraf o Heddlu Dyfed-Powys isod.

PEEL Scorecard Key