Heddlu Gogledd Cymru

Yn 2021/22, fe wnaethom arolygu pa mor dda y gwnaeth Heddlu Gogledd Cymru berfformio mewn 11 o feysydd plismona.

Yna graddiwyd y rhan fwyaf o’r meysydd hyn yneithriadol, yn dda, yn ddigonol, angen gwelliant neu’n annigonol.

Darllenwch ein hasesiad diweddaraf o Heddlu Gogledd Cymru isod.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 16 Mehefin 2023 gyda’n canfyddiadau am fynd i’r afael â llygredd y gweithlu.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 10 Tachwedd 2023 gyda’n canfyddiadau am fynd i’r droseddau difrifol a threfnedig

 

 

PEEL Scorecard Key