PEEL 2023–25: Arolygiad o Heddlu Dyfed-Powys

Published on: 17 November 2023

Publication types: Effectiveness, Efficiency, Legitimacy and PEEL

Police Forces: Dyfed-Powys

PEEL yw asesiad HMICFRS o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Ystyr PEEL yw effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu.

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.

Cael yr adroddiad

Gallwch ddarllen adroddiad yr heddlu ar-lein neu drwy lawrlwytho’r ffeil PDF.

Darllenwch yr adroddiad ar-lein

Asesiad PEEL Dyfed-Powys 2023–25 (HTML)

English/Saesneg

Dyfed-Powys PEEL assessment 2023–25 (HTML)

Llawrlwythwchyr adroddiad

Asesiad PEEL Dyfed-Powys 2023–25 (PDF document)

English/Saesneg

Dyfed-Powys PEEL assessment 2023–25 (PDF document)

Darganfod mwy am PEEL

Beth yw PEEL? (mae’r ddolen hon yn mynd â chi i dudalen Saesneg, defnyddiwch y botwm Cymraeg ar frig y dudalen ar y chwith i gyfieithu’r dudalen i’r Gymraeg).

Gallwch hefyd weld sut mae gwasanaethau eraill wedi gwneud gan ddefnyddio ein trosolwg heddluoedd (mae’r ddolen hon yn mynd â chi i dudalen Saesneg, defnyddiwch y botwm Cymraeg ar frig y dudalen ar y chwith i gyfieithu’r dudalen i’r Gymraeg).