Sort by: Relevance  |  Date

Search results

Publication type:PEEL
Remove Publication type: PEEL

Found 602 results 1261Last »

Publication  —  Cause of concern, Letter, PEEL  — 

Yn ystod ein harolygiad o Heddlu Gwent rhwng 14 Tachwedd 2022 a 21 Tachwedd 2022, gwnaethom nodi achos o bryder. Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein canfyddiadau yn dilyn ailymweliad ym mis Medi 2023.

Publication  —  Cause of concern, Letter, PEEL  — 

During our inspection of Gwent Police between 14 November 2022 and 21 November 2022, we identified a cause of concern. This letter provides an update on our findings following a revisit in September 2023.

Publication  —  PEEL  — 

PEEL is HMICFRS’s assessment of police forces in England and Wales. PEEL stands for police effectiveness, efficiency, and legitimacy. This report sets out the findings for Greater Manchester Police.

Publication  —  PEEL  — 

PEEL is HMICFRS’s assessment of police forces in England and Wales. PEEL stands for police effectiveness, efficiency, and legitimacy. This report sets out the findings for Durham Constabulary.

Publication  —  PEEL  — 

PEEL is HMICFRS’s assessment of police forces in England and Wales. PEEL stands for police effectiveness, efficiency, and legitimacy. This report sets out the findings for Kent Police.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Legitimacy, PEEL  — 

PEEL yw asesiad HMICFRS o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Ystyr PEEL yw effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu. Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.

Publication  —  PEEL  — 

PEEL is HMICFRS’s assessment of police forces in England and Wales. PEEL stands for police effectiveness, efficiency, and legitimacy. This report sets out the findings for Dyfed-Powys Police.

Publication  —  PEEL, Regional Organised Crime Units, Serious and organised crime  — 

As part of our PEEL inspections, we inspected how well police forces tackle serious and organised crime.

Publication  —  PEEL, Regional Organised Crime Units, Serious and organised crime  — 

Fel rhan o’n harolygiadau effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu, gwnaethom archwilio pa mor dda y mae heddluoedd yn mynd i’r afael â throseddau difrifol a chyfundrefnol.

Publication  —  Cause of concern, Letter, PEEL  — 

During our inspection of West Mercia Police between 6 September 2021 and 1 October 2021, we identified a cause of concern. This letter provides an update on our findings following a revisit in July 2023.