Sort by: Relevance  |  Date

Search results

Publication type:Efficiency
Remove Publication type: Efficiency

Found 299 results 1230Last »

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Hereford and Worcester Fire and Rescue Service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Northumberland Fire and Rescue Service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Lincolnshire Fire and Rescue Service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Avon Fire and Rescue Service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Legitimacy, PEEL  — 

PEEL yw asesiad HMICFRS o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Ystyr PEEL yw effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu. Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau ar gyfer Heddlu Dyfed-Powys.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Buckinghamshire Fire and Rescue Service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Merseyside Fire and Rescue Service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Ethics and accountability, Integrity and corruption  — 

In 2022 we were commissioned to inspect the Police Service of Northern Ireland. We were asked specifically to examine efficiency, effectiveness, vetting and standards in the service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Surrey Fire and Rescue Service.

Publication  —  Effectiveness, Efficiency, Fire & rescue services, People  — 

This is our third assessment of Cornwall Fire and Rescue Service.