Heddlu Gwent

Yn 2021/22, fe wnaethom arolygu pa mor dda y gwnaeth Heddlu Gwent berfformio mewn deg o feysydd plismona.

Yna graddiwyd y rhan fwyaf o’r meysydd hyn yneithriadol, yn dda, yn ddigonol, angen gwelliant neu’n annigonol.

Darllenwch ein hasesiad diweddaraf o Heddlu Gwent isod.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 16 Mehefil 2023 gyda’n canfyddiadau am fynd i’r afael â llygredd y gweithlu.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 1 Rhagfyr 2023 gyda dolen i’r adolygiad o gynnydd yn erbyn achos pryder mewn Ymateb i’r cyhoedd.

PEEL Scorecard Key