Ailymweld â Heddlu Gwent: achos pryder gwasanaeth i ddioddefwyr

Published on: 1 December 2023

Publication types: Cause of concern, Letter and PEEL

Police Forces: Gwent and Heddlu Gwent

Rhwng 14 Tachwedd 2022 a 21 Tachwedd 2022, fe wnaethom arolygu Heddlu Gwent fel rhan o’n rhaglen effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a chyfreithlondeb yr heddlu (PEEL). Yn ystod ein harolygiad, fe wnaethom nodi achos pryder.

Rhwng 25 Medi 2023 a 29 Medi 2023, fe wnaethom ailymweld â Heddlu Gwent i ailadrodd ein hasesiad gwasanaeth dioddefwyr.

Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein canfyddiadau.

Cael y llythyr

Darllenwch y llythyr ar-lein

Ailymweld â Heddlu Gwent: achos pryder gwasanaeth i ddioddefwyr (HTML)

Lawrlwythwch y llythyr

Ailymweld â Heddlu Gwent: achos pryder gwasanaeth i ddioddefwyr (PDF document)