Sort by: Relevance  |  Date

Search results

Police force:Heddlu Gwent
Remove Police force: Heddlu Gwent

Found 10 results

Publication  —  Cause of concern, Letter, PEEL  — 

Yn ystod ein harolygiad o Heddlu Gwent rhwng 14 Tachwedd 2022 a 21 Tachwedd 2022, gwnaethom nodi achos o bryder. Mae’r llythyr hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am ein canfyddiadau yn dilyn ailymweliad ym mis Medi 2023.

News article  — 

Today we published a cause of concern revisit letter relating to Gwent Police.

Heddiw fe gyhoeddon ni lythyr ailedrych ar achos pryder yn ymwneud â Heddlu Gwent.

News article  — 

Today we published reports on the effectiveness of vetting arrangements in eight police forces.

Publication  —  Effectiveness, Ethics and accountability, Integrity and corruption, PEEL  — 

Ym mis Rhagfyr 2022, fe wnaethom arolygu Heddlu Gwent i archwilio effeithiolrwydd trefniadau fetio’r heddlu, monitro TG a threfniadau gwrthlygredd.

News article  — 

Gwent Police needs to improve the service it provides to the public in answering and attending calls and identifying vulnerable callers.

Publication  —  Business Plans, Corporate documents, Inspection programmes  — 

This document provides details of HMICFRS’s inspection programme and framework for policing for 2020/21.

News article  — 

Police forces do not always identify the best candidates for senior leadership positions because of questionable selection procedures, according to a new report.

Publication  —  Correspondence, Force management statement  — 

On 28 June 2018, Sir Thomas Winsor, Her Majesty’s Chief Inspector of Constabulary, wrote to all chief constables acknowledging receipt of their force management statements, and outlining the next steps.

Publication  —  Effectiveness, PEEL  — 

As part of its annual inspections into police effectiveness, efficiency and legitimacy (PEEL), HMIC’s effectiveness programme assessed how effective the force is at keeping people safe and reducing crime and anti-social behaviour. This inspection focused on four aspects of policing: preventing crime and anti-social behaviour; investigating crime and managing offenders; protecting vulnerable people and supporting victims; and tackling serious and organised crime.

Publication  —  Data quality  — 

Crynodeb Mae’r adroddiadau yn edrych ar ansawdd y data ar gyfer troseddau a digwyddiadau, a’r trefniadau ar waith i sicrhau bod safonau’n cael eu cynnal a’u gwella ar draws y 43 o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Lawrlwythwch yr adroddiad Heddlu Gwent – Adolygiad o adroddiadau troseddau a digwyddiadau’r heddlu (PDF, 168KB, new window) (PDF