Adroddiad ar ymweliad arolygu ag ystafelloedd dalfa’r heddlu yn Heddlu De Cymru

Published on: 13 October 2023

Publication types: Custody suites and Joint inspection

Police Forces: Heddlu De Cymru and South Wales

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio ein canfyddiadau yn dilyn archwiliad o gyfleusterau dalfeydd Heddlu De Cymru. Cynhaliwyd yr arolygiad ar y cyd gan Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub EF (HMICFRS) a’r Comisiwn Ansawdd Gofal (CQC) ym mis Mehefin 2023. Mae’n rhan o’n rhaglen o arolygiadau sy’n cwmpasu pob ystafell ddalfa’r heddlu yng Nghymru a Lloegr.

Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau.

Cael yr adroddiad

Darllenwch yr adroddiad ar-lein

Adroddiad ar ymweliad arolygu ag ystafelloedd dalfa’r heddlu yn Heddlu De Cymru (HTML)

Lawrlwythwch yr adroddiad

Adroddiad ar ymweliad arolygu ag ystafelloedd dalfa’r heddlu yn Heddlu De Cymru (PDF document)

Cael y datganiad i’r wasg (Saesneg)

South Wales Police’s custody services require further improvement