Heddlu Dyfed-Powys – Adolygiad o adroddiadau troseddau a digwyddiadau'r heddlu – 20120125

Published on: 25 January 2012

Publication types: Data quality

Police Forces: Heddlu Dyfed-Powys

Crynodeb

Mae’r adroddiadau yn edrych ar ansawdd y data ar gyfer troseddau a digwyddiadau, a’r trefniadau ar waith i sicrhau bod safonau’n cael eu cynnal a’u gwella ar draws y 43 o heddluoedd yng Nghymru a Lloegr.

Lawrlwythwch yr adroddiad

Heddlu Dyfed-Powys – Adolygiad o adroddiadau troseddau a digwyddiadau’r heddlu (PDF, 168KB, new window) (PDF document)

Lawrlwythwch y darllenydd PDF am ddim o Adobe (linc allanol)